Nasza Misja

Naszą misją jest inspirowanie dziewczynek do tego, aby były liderkami przyszłości – odważnie i w zgodzie ze sobą formułowały i realizowały swoje marzenia i ambicje współkształtując świat wokół siebie.

Więcej o tym, co robimy…

Pierwszy międzynarodowy program o charakterze mentoringowym skierowany do dziewczynek 10-15+ w Polsce.

NASZE CELE TO: 

  1. ZWIĘKSZENIE PEWNOŚCI SIEBIE POPRZEZ POKAZYWANIE INSPIRUJĄCYCH WZORCÓW.
  2. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI.
  3. PRZEZWYCIĘŻANIE OGRANICZAJĄCYCH STEREOTYPÓW.INSPIRING GIRLS POLSKA

Partnerzy

Naszą organizację budujemy w oparciu o partnerstwo z instytucjami, biznesem i organizacjami. Tylko wspólnymi siłami możemy inspirować dziewczynki w Polsce. Jeśli chcesz rozwijać z nami Fundację, chcesz wesprzeć nas darowizną, sponsoringiem czy zaangażować się we wspólny projekt – koniecznie do nas napisz fundacja@inspiring-girls.pl

INSPIRING GIRLS POLSKA

Role modelki

Zaangażuj się jako role modelka i zainspiruj dziewczynki w Polsce! Podziel się swoimi doświadczeniami i zmotywuj dziewczyny do wyznaczania sobie własnych celów i wewnątrzsterowności. Zostań wzorem do naśladowania!

Dołącz do nas!

INSPIRING GIRLS POLSKA

Szkoły

Dzięki Inspiring Girls Polska dziewczynki w wieku 10-15+ mogą w swoich szkołach spotkać się z inspirującymi role models. Kobiety przychodzą osobiście lub biorą udział w spotkaniach online, aby porozmawiać z grupą dziewczynek o swoich doświadczeniach z życia zawodowego i osobistego.

Jak pokazują badania, spotkanie z inspirującą role model może znacząco wpłynąć na przyszłe wybory edukacyjne i zawodowe dziewczynek, a także dodać im odwagi w wytyczaniu ambitnych celów na przyszłość.

Dołącz do nas!