Raport Fundacji Inspiring Girls

Według Inspiring Girls Polska (raport Aspiracje Dziewczynek w Polsce dostępny tutaj) w polskich dziewczynkach drzemie ogromny potencjał wpływu społecznego.

Aby mógł on rozkwitnąć, warto pokazywać dziewczynkom możliwości płynące z nowych technologii i szeroko pojętego STEM-u (Science, Technology, Engineering, Maths). I wspierać je w poszukiwaniu w nowych technologiach źródeł swojej życiowej sprawczości.

W naszej opinii w obszarze technologii cechy dziewczynek (troska o innych i dobro wspólne, relacyjność, opiekuńczość, empatia) mają szansę stać się zasobem – siłą tworzącą m.in. nową jakość przywództwa. Przywództwa opartego na szacunku i współpracy, a nie na rywalizacji i dominacji.

Kluczowe jest zatem, by dzieci uczyły się tak korzystać z technologii, by była ona dla nich źródłem sprawczości i siły, a nie narzędziem biernej konsumpcji treści. To zadanie leży po stronie rodziców, szkoły i interesariuszy z biznesu oraz organizacji pozarządowych. Bo młodych, a zwłaszcza dziewczynki, należy w tej sprawczości wspierać.

Raport do pobrania

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu skontaktować się z Fundacją. Szczegóły związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych znajdują się w polityce prywatności oraz klauzuli RODO.

O Inspiring Girls Polska

Inspiring Girls Polska to tworząca się właśnie fundacja, która ma prosty cel: pokazać dziewczynkom w Polsce kobiece wzorce do naśladowania. Działamy w ramach międzynarodowej sieci Inspiring Girls International.

Chcemy, aby dziewczynki w wieku 10-15+ mogły poczuć, że mają moc sprawczą, by przezwyciężać ograniczające je stereotypy. Pragniemy pokazać im różnorodność wyborów i możliwości życiowych – zawody, ścieżki rozwoju, role. Zachęcamy je do wewnątrzsterowności i słuchania siebie, by ich wybory życiowe płynęły z ich własnych przekonań, a nie presji zewnętrznej. Współpracujemy w tym celu ze szkołami, firmami oraz role models, które kochają to, co robią, i zarażają swoja pasją młodsze pokolenia. 

Więcej o naszej inicjatywie

Zostań naszym partnerem

Zostań naszą role model