Raport Inspiring Girls Polska „Dziewczynki i technologie”

Zapraszamy do pobrania i lektury raportu raportu Inspiring Girls Polska poświęconego tematyce (przywództwa, technologii, aspiracji edukacyjnych i zawodowych dziewczynek w Polsce). Według Inspiring Girls Polska (raport Aspiracje Dziewczynek w Polsce dostępny tutaj) w polskich dziewczynkach drzemie ogromny potencjał wpływu społecznego.

Aby mógł on rozkwitnąć, warto pokazywać dziewczynkom możliwości płynące z nowych technologii i szeroko pojętego STEM-u (Science, Technology, Engineering, Maths). I wspierać je w poszukiwaniu w nowych technologiach źródeł swojej życiowej sprawczości.

W naszej opinii w obszarze technologii cechy dziewczynek (troska o innych i dobro wspólne, relacyjność, opiekuńczość, empatia) mają szansę stać się zasobem – siłą tworzącą m.in. nową jakość przywództwa. Przywództwa opartego na szacunku i współpracy, a nie na rywalizacji i dominacji.

Kluczowe jest zatem, by dzieci uczyły się tak korzystać z technologii, by była ona dla nich źródłem sprawczości i siły, a nie narzędziem biernej konsumpcji treści. To zadanie leży po stronie rodziców, szkoły i interesariuszy z biznesu oraz organizacji pozarządowych. Bo młodych, a zwłaszcza dziewczynki, należy w tej sprawczości wspierać.

Raport do pobrania

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu skontaktować się z Fundacją. Szczegóły związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych znajdują się w polityce prywatności oraz klauzuli RODO.

O Inspiring Girls Polska

Zapraszamy do pobrania i lektury raportu raportu Inspiring Girls Polska poświęconego tematyce (przywództwa, technologii, aspiracji edukacyjnych i zawodowych dziewczynek w Polsce). Po trzech latach działań edukacyjnych, których celem jest podnoszenie aspiracji edukacyjnych i zawodowych dziewczyn w wieku 10–15 lat w Polsce, postanowiliśmy w Fundacji Inspiring Girls Polska przyjrzeć się od strony badawczej potencjałowi przywódczemu młodych. My w Fundacji wierzymy w ten potencjał.

W 2021 r. opracowaliśmy pierwszą diagnozę społeczną najmłodszego pokolenia Polek – pokazaliśmy ich aspiracje, marzenia i autorytety (Aspiracje dziewczynek w Polsce). W kolejnej edycji (Dziewczynki i technologie, 2022) bada liśmy, jak wspierać sprawczość cyfrową młodych. Teraz szukamy źródeł tego, co inspiruje dziewczyny, by odważnie i w zgodzie ze sobą formułowały i realizowały własne marzenia i ambicje, wpływając pozytywnie na świat wokół siebie. A także jak możemy wspierać młodych – dziewczęta i chłopców – w zwiększaniu ich potencjału przywódczego. Raport powstał we współpracy z agencją badawczą IQS.

Nasze badania robimy w dwóch celach: by podnosić w debacie publicznej istotne kwestie dotyczące empowermentu dziewczyn i kobiet oraz by na ich podstawie projektować jak najbardziej skuteczne działania programowe i edukacyjne skierowane zarówno do dziewczyn, jak i chłopców, którzy są ważnymi aktorami zmiany społecznej w tym zakresie

Więcej o naszej inicjatywie

Zostań naszym partnerem

Zostań naszą role model