Raport Inspiring Girls Polska „Aspiracje dziewczynek w Polsce”

Zapraszamy do pobrania i lektury raportu raportu Inspiring Girls Polska poświęconego tematyce (przywództwa, technologii, aspiracji edukacyjnych i zawodowych dziewczynek w Polsce). Źródeł nierówności między kobietami a mężczyznami jest wiele. W dorosłym życiu próbujemy niwelować skutki procesów, które swój początek mają już między 10. a 15. rokiem życia. To wtedy kształtują się aspiracje oraz ambicje dziewczynek. Niestety w tym samym czasie zaczynają one zderzać się również z barierami w postaci stereotypów i ograniczeń natury ekonomiczno-społecznej.

W Fundacji Inspiring Girls wierzymy, że wsparcie dziewczyn na tym wczesnym etapie zwiększy w przyszłości ich szanse na wyrównywanie sytuacji kobiet i mężczyzn we wszystkich obszarach życia.

Dlatego zbadałyśmy najbardziej palące bolączki i potrzeby polskich dziewczynek, by następnie zaproponować konkretne rozwiązania.

Niniejszy raport opracowaliśmy na podstawie badań jakościowych i ilościowych zrealizowanych przez agencję badawczą IQS na zlecenie Fundacji Inspiring Girls Polska, a także na podstawie desk research literatury przedmiotu oraz analizy danych zastanych. Badanie IQS zostało przeprowadzone 2-5 marca 2021 r. metodą CAWI na N=500 osobowej reprezentatywnej próbie dziewcząt w wieku 10-15 lat oraz ich matek.

Raport do pobrania

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu skontaktować się z Fundacją. Szczegóły związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych znajdują się w polityce prywatności oraz klauzuli RODO.

Czego dowiesz się z raportu?

 • jakie ambicje, aspiracje i marzenia mają młode Polki 
 • jakie mają wyobrażenie o sobie w dorosłości i jakie zawody chciałyby wykonywać w przyszłości
 • jakie bariery i ograniczenia dziewczynki napotykają na swojej drodze życia, próbując własne ambicje, aspiracje i marzenia kreować i realizować
 • kto jest dla nich autorytetem i jakie wartości są dla nich kluczowe
 • jak dziewczynki najbardziej lubią spędzać wolny czas, a jeśli spędzają go on-line, to co najchętniej robią
 • jakie problemy w szkole i w domu najbardziej im doskwierają
 • jak Fundacja Inspiring Girls może pomóc dziewczynkom w bardziej świadomym budowaniu swoich ścieżek zawodowych, rozwijaniu pasji i kreowaniu faktycznej zmiany
Dowiedz się więcej

Raport Aspiracje dziewczynek w Polsce to próba diagnozy społecznej pokolenia między 10. a 15. rokiem życia – grupy, do której kierujemy działania Fundacji Inspiring Girls Polska. Z jakimi problemami przyjdzie się nam zmierzyć? Gdzie drzemie niewykorzystany potencjał, który możemy przekuć w pozytywną zmianę?

 • polskim dziewczynkom brakuje wiedzy na temat zawodów: prawie połowa z nich chce żyć w przyszłości z aktywności w mediach społecznościowych
 • polskim dziewczynkom brakuje inspirujących wzorców
 • według dziewczynek w szkołach brakuje kółek zainteresowań (30 proc. wskazań) i kursów, dzięki którym rozwijałyby swoje pasje (31 proc. chciałoby mieć w szkole takie kursy)
 • jedna czwarta polskich nastolatek troszczy się o środowisko naturalne
 • dla 66 proc. dziewczynek najważniejsza jest rodzina; dla 68 proc. – przyjaźń i koleżeństwo
 • co piąta dziewczynka w Polsce chce działać na rzecz dobra innych ludzi i świata
Pobierz raport

O Inspiring Girls Polska

Zapraszamy do pobrania i lektury raportu raportu Inspiring Girls Polska poświęconego tematyce (przywództwa, technologii, aspiracji edukacyjnych i zawodowych dziewczynek w Polsce). Po trzech latach działań edukacyjnych, których celem jest podnoszenie aspiracji edukacyjnych i zawodowych dziewczyn w wieku 10–15 lat w Polsce, postanowiliśmy w Fundacji Inspiring Girls Polska przyjrzeć się od strony badawczej potencjałowi przywódczemu młodych. My w Fundacji wierzymy w ten potencjał.

W 2021 r. opracowaliśmy pierwszą diagnozę społeczną najmłodszego pokolenia Polek – pokazaliśmy ich aspiracje, marzenia i autorytety (Aspiracje dziewczynek w Polsce). W kolejnej edycji (Dziewczynki i technologie, 2022) bada liśmy, jak wspierać sprawczość cyfrową młodych. Teraz szukamy źródeł tego, co inspiruje dziewczyny, by odważnie i w zgodzie ze sobą formułowały i realizowały własne marzenia i ambicje, wpływając pozytywnie na świat wokół siebie. A także jak możemy wspierać młodych – dziewczęta i chłopców – w zwiększaniu ich potencjału przywódczego. Raport powstał we współpracy z agencją badawczą IQS.

Nasze badania robimy w dwóch celach: by podnosić w debacie publicznej istotne kwestie dotyczące empowermentu dziewczyn i kobiet oraz by na ich podstawie projektować jak najbardziej skuteczne działania programowe i edukacyjne skierowane zarówno do dziewczyn, jak i chłopców, którzy są ważnymi aktorami zmiany społecznej w tym zakresie

Więcej o naszej inicjatywie

Zostań naszym partnerem

Zostań naszą role model